Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 
Sesja naukowa w Lublinie dot. Matki Boskiej Chełmskiej − informacja
7−9.09.2015
Sesja naukowa w Lublinie dot. Matki Boskiej Chełmskiej − program
7−9.09.2015
Historia Matki Boskiej Chełmskiej
Sesja naukowa w Lublinie dot. Matki Boskiej Chełmskiej
7-9.09.2015
Trzecia edycja Konferencji: wstęp 
Trzecia edycja Konferencji: goście
Materiały o I i II edycji w Toruniu
Zdjęcie z Konferencji wraz z ich komentarzami zrobione przez członków Koła Naukowego Historyków UWr.
Trzecia edycja Konferencji:
„Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej i ludzie stamtąd”
5−7.12.2014
Informacja o Konferencji:
„Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej i ludzie stamtąd”
5−7.12.2014
Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa:
„Polskie Kresy Wschodnie − ludzie stamtąd”
19−20 października 2012
Informacja o Konferencji:
„Polskie Kresy Wschodnie − ludzie stamtąd”
21−22.05.2010
Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa:
„Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”
21−22.05.2010