Główna

Skład

Kontakt

O Fundacji

Dokumenty

Konferencje

Sprawozdania

Stypendia

 

FUNDATOR – PREZES HONOROWY

mgr Cecylia Krasicka

 

RADA

prof. dr hab. Jan Marian Włodek

prof. dr hab. Prof. zw. PAN Marian Marek Drozdowski

doc. dr hab. Grzegorz Nowik

prof. dr Czesław Bieńkowski

prof. dr hab. Józef Moroszek

prof. dr hab. Jerzy Urbanowicz

dr Robert Wyszyński

mgr Kazimierz Krajewski

dr Bronisława Śmilgin

 

ZARZĄD

dr Medard Masłowski    prezes

dr inż. Ryszard Skarbek wiceprezes

mgr sztuki Wojciech Michał Krasicki-Mockałło wiceprezes

mgr Michał Kwilecki - wiceprezes

mgr Barbara Kalestyńska - sekretarz